#dagdicht ‘vakantie afgebroken’

Vakantie afgebroken

Ze hebben hun vakantie afgebroken,

Omdat de discipline bij ’t volk verflauwt,

De goeden niet te na gesproken,

Zij hebben niet eens vakantie opgebouwd.

#dagdicht

Meer op dagdichter.nl