#dagdicht ‘Zelfbeschikking’

Fred Marree

ZELFBESCHIKKING

Als mijn leven is voltooid,

Maar mijn hart blijft kloppen,

Dan wil ik niet ziekelijk gekooid,

Maar zelf draaien aan de knoppen.

#dagdicht
Fred Marree

🔘 Home

🔘 dagdichter.nl

🔘 Coöperatie Laatste Wil

🔘 NVVE