Wat vind je van mijn boek?

Iedereen die mijn boek U bent dood, sorry! heeft gelezen nodig ik uit om een recensie te schrijven.

Fouten maken we allemaal. Dat is geen nieuws. De kunst is echter, snel te kunnen overzien wat de gevolgen van een fout kunnen zijn, daarop adequaat te handelen om daardoor de (immateriële) schade tot een minimum te beperken. Helaas is dat niet (altijd) de praktijk. Ook informatie en nazorg laten nogal eens te wensen over. Dat heb ik aan den lijve ondervonden.

Persoonsverwisseling

Door een persoonsverwisseling in de overlijdensakte van mijn nicht werd ik abusievelijk doodverklaard. Mijn ervaringen rond deze administratieve doodservaring heb ik beschreven in mijn boek ‘U bent dood, sorry!’

Recensie

Als je mijn boek hebt gelezen, dan nodig ik je uit om een recensie te schrijven.

Jouw recensie is niet alleen leerzaam en interessant voor mij, maar ook voor anderen die zijn geconfronteerd met een foutieve overheidsregistratie en voor alle geïnteresseerden rond de Nederlandse bureaucratie, de ICT en de menselijke maat bij de overheid en andere organisaties.

  • Boekensite

Kies zelf de boekensite om je recensie te schrijven. Maar de voorkeur gaat uit naar de boekensite van hebban.nl. Dan kan ik de recensie ook volgen.

  • E-mail

Je kunt je feedback (daarnaast) ook rechtstreeks mailen. Stuur je e-mail dan naar: recensie@marree.eu.

Eerdere recensies

NBD Biblion

Uit de recensie: […] ‘In dit zeer helder geschreven boek wordt beschreven welke instanties de aangever inmiddels als dood hebben behandeld en welke complexe corrigerende acties nodig waren. Het boek laat daarmee het invasieve karakter van ICT en netwerktechnologie zien; de destructieve impact kan schokkend zijn.’ […]

De volledige boekrecensie van NBD Biblion, geschreven door de heer de heer Mr. P.C. van Schelven, is hier te lezen.

Vandaag en morgen

De Rotterdamse journaliste Janny Kok besprak het boek ‘U bent dood, sorry!’ voor de nieuwssite Rotterdam Vandaag en Morgen.

Uit haar recensie: ‘[…] U Bent Dood, Sorry! maakt buitengewoon inzichtelijk wat er mis kan gaan in de ambtenarij, in koppeling van IT gegevens die op het eerste gezicht doelmatigheid verhogen, en in de kennelijke onmacht om gemaakte fouten direct te corrigeren. Zo bezien is het heel begrijpelijk dat de gemiddelde burger in het administratieve moeras kan verdwijnen omdat hij/zij niet tot nauwelijks gehoor vindt bij de diverse overheidsinstanties.[…]’

Rakuten kobo

  • Bizar. Goed dat het gepubliceerd wordt. – ‘Een bizar verhaal over de doodverklaring. Simpel uitgelegd en aardig dat de context wordt meegegeven. Hiermee bedoel ik wat de neef en nicht moeten doormaken met dementie en opname in een verpleeghuis.’

  • Marree Gids in Overheid Doolhof. -‘Zoveel is duidelijk. Een mens moet communicatiespecialist zijn en bestuurskundige om overheidsfouten te laten corrigeren door de foutenmakers zelf. Marree heeft het voordeel dat hij als gemeentelijke oud-voorlichter de combinatie van beide specialismen kon maken. Zijn boek U bent dood, Sorry is een ware page Turner en een leidraad tegelijk.’ […]