Weet je het nog? U bent dood, sorry!

Door een persoonsverwisseling stond mijn naam in de akte van overlijden, met alle gevolgen van dien.


Levend doodverklaard 

Administratief lamgeslagen,
Digitaal volkomen uit ‘t lood,
Totdat het mij begon te dagen,
’t Is een fout, je bent niet dood.

#dagdicht
Fred Marree

Weet je het nog? Het was in oktober 2017. Na een slopende ziekte stierf mijn hoogbejaarde nicht. Door een persoonsverwisseling, stond mijn naam abusievelijk in de overlijdensakte.

Hoewel ik aanvankelijk door de gemeente gerustgesteld werd, liep deze ambtelijke fout uit op een bizarre kruistocht door de Nederlandse bureaucratie. Het werd een ware nachtmerrie.

Na drie jaar was de fout nog steeds niet overal hersteld. Vorig jaar werden zelfs Kamervragen over deze zaak gesteld. De beantwoording van deze vragen was plichtmatig, naar mijn gevoel ontbrak de menselijke maat.

Aan mij werd overigens helemaal niets gevraagd. Toen was de maat vol. Waarop ik besloot mijn verhaal op te schrijven. Met mijn boek U bent dood, sorry! wil ik de lezer eerst een inkijkje geven in het leven van twee hoogbejaarde mensen die moeten omgaan met dementie. Gevolgd door een verslag van mijn bizarre kruistocht om mijn administratieve doodshemd voorgoed af te kunnen schudden.

Dat laatste lukte pas dit jaar. Door de publiciteit rond het verschijnen van U bent dood, sorry! (januari 2021) trok deze zaak de aandacht van een functioneel beheerder van de gemeente Rotterdam. Door zijn initiatief lijkt ook het laatste vuiltje te zijn weggepoetst. Het eerste succes, dankzij het boek.

Met het boek U bent dood, sorry! wil ik een signaal afgeven aan de Nederlandse overheden en andere (grote) organisaties, want de menselijke maat lijkt verloren te gaan in digitale processen en protocollen. Tot mijn genoegen heb ik al een paar lezingen mogen geven voor verschillende gemeenten, waaronder de gemeente Rotterdam.

‘U bent dood, sorry!’ is verkrijgbaar bij de webshop van je boekhandel of rechtstreeks bij mijnbestseller.nl.

De handzame paperback kost € 12,50 (excl. verzendkosten) en het voordelige e-book kost € 5,95. Een aantal bibliotheken heeft U bent dood, sorry! in de collectie opgenomen.

ISBN: 
E-book 9789403617626
Paperback 9789403612782

U BENT DOOD, SORRY!
een waargebeurd verhaal