Veel gesproken, niets gezegd

VEEL GESPROKEN, NIETS GEZEGD

Na twee opmerkelijke crisisjaren,
Waarin zoveel werd gesproken,
En zo vaak, niets werd gezegd,
Blijf ik nog even navelstaren,
🎄
Naar ‘t ongelijke gevecht,
Waarover zoveel is gesproken,
Terwijl, door de afgeschaalde zorg,
Hun vage horizon, opnieuw werd verlegd.

#dagdicht
Fred Marree

🎄🎄🎄


Advertentie