Nieuwe contreien

NIEUWE CONTREIEN

Wolken, ze lijken wel van dons,

Om je zacht op neer te vlijen,

En zij drijven dan met ons,

Naar nieuwe contreien.

#dagdicht
Fred Marree