Ontheemden

ONTHEEMDEN

Ze dwalen in den vreemde,

Van hun huis en haard verjaagd,

Vaders, moeders, kinderen… Ontheemden,

Dan is een gulle gift toch niet te veel gevraagd?

#dagdicht
Fred Marree