VOLTOOID

VOLTOOID

Als mijn leven is voltooid,

Maar mijn hart blijft kloppen,

Dan wil ik niet ziekelijk gekooid,

Maar zelf draaien aan de knoppen.

#dagdicht
Fred Marree

Dit #dagdicht heb ik eerder gepost op 10 april 2021.

Advertentie