ZURE BOM

ZURE BOM

Linksom of rechtsom,

Op een keer hap je toe,

Dan bijt je in ‘n zure bom,

En snap je eindelijk de clou.

#dagdicht
Fred Marree