Een column van maximaal 💯 woorden: “Maastunnel is binnenkort geen autoweg meer en bouw Parkhaven lijkt niet te stoppen.”

Een column van maximaal 💯 woorden: 
“Maastunnel is binnenkort geen autoweg meer en bouw Parkhaven lijkt niet te stoppen.”

Stapsgewijs wordt het Rotterdamse stadsverkeer aan banden gelegd. Daar ben ik niet principieel op tegen. Maar hoeveel ruimte is er straks nog, want het gaat steeds verder.

Eerder is besloten om van Rotterdam een 30km-zone te maken. Ook het experiment ‘Maastunnelcorridor’ is verlengd. En als klap op de vuurpijl is de Maastunnel (binnenkort) geen ‘autoweg’ meer. Waarom? Vanwege die vermaledijde bouwplannen aan de Parkhaven. Want deze ‘autoweg’ past niet bij de ‘opkomende verstedelijking in het gebied en de daarbij gewenste kwaliteit van de leefomgeving’.
Kortom, het volbouwen van de groenstrook aan weerszijden van de Euromast lijkt niet meer te stoppen.

Fred Marree
max100woorden.nl
12 mei 2022

Lees de column bij De Havenloods.

Besluit ‘opheffen autowegstatus Maastunnel(traverse)’
Besluit ‘verlenging verkeersbesluit Maastunnelcorridor’

Advertentie