BROOS

BROOS

Op ‘t end van zijn Latijn,

Brak z'n stem en klonk hij broos,

Zijn lijf en leven, deden ook zo’n pijn,

Toen hij de dood, boven ’t bestaan verkoos.

#dagdicht
Fred Marree

Advertentie