Een column van maximaal 100 woorden: ‘Dit is politiek in optima forma’

Een column van maximaal 100 woorden: 
‘Dit is politiek in optima forma. Coalitiepartners tevreden en Rotterdammers betalen het gelag.’

Minder groen en meer stenen voor het Rotterdamse centrum en oude stadswijken. Met de focus op minder lullen en meer poetsen wil het nieuwe gemeentebestuur deze stadsdelen namelijk verder verdichten. “Dat geeft meer verkeers- en parkeerdruk. Met alle negatieve gevolgen voor de CO2-uitstoot en de luchtkwaliteit van dien. Om dit tegen te gaan, moeten keuzes worden gemaakt”, staat in het Rotterdamse coalitieakkoord Eén stad.

Vervolgens moeten we slim nadenken om deze zelf opgeworpen problemen weer op te lossen, als Rotterdam een prettige en bereikbare stad wil blijven.
Dit is politiek in optima forma. Coalitiepartners tevreden en Rotterdammers betalen het gelag.

Fred Marree
max100woorden.nl
16 juni 2022

Advertentie