Hij | Zij

HIJ | ZIJ

Hij liep recht op haar af,

Zij straalde,

Hij passeerde op ’n draf,

Zij baalde.

#dagdicht
Fred Marree