DOORGEDRAAID

DOORGEDRAAID

Bouten en moeren,

Compleet doorgedraaid,

Helemaal over hun toeren,

Uit angst te worden losgedraaid.

#dagdicht
Fred Marree

N.B. Het dagdicht ‘DOORGEDRAAID’ werd op 11 september 2017 op Twitter gepubliceerd en later opgenomen in de bundel #DAGDICHT.